TALADROS

Taladro Reversible 3/4"
TSL10

HERRAMIENTAS MINI-42.jpg
HERRAMIENTAS MINI-43.jpg