Corredera tipo Europeo

CORREDERA

cajon beige fgv.png
Corredera-23.png

CORREDERA TIPO EUROPEA

file cajon corredera ext..png
Corredera-2-25.png

CORREDERA DE EXTENSIÓN 

Corredera-1-24.png

CORREDERA OCULTA

OCULTA.png
corredera-oculta.png

EXHIBIDOR CORREDERA